Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

Telefon
+90 212 514 28 28
0Ürün(ler)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Süleyman Mollaibrahimoğlu (Doç. Dr.)

    

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi.

1.Muhammed b. Ali el-Udfuvî (ö.388/998) ve Tefsirdeki Metodu

2. Kurân İlimleri Sahasında Neşredilen Eserler (1923-1992) ve Yapılan Tezler

3. Celâlüddin es-Suyûtî ve Merâsidü’l-metâli fî tenâsübi’l-mekati ve’l-metâli İsimli Eseri (Tahkik ve Tercümesi)

4. Kur’ân Mesajı

5. Süleymaniye’den Hutbeler

6. Yazma Eserler Terminolojisi

7. Tefsir Notları

8. Mirâc Gerçeği (Yüksek Lisans Tezi)

9. İbnü’l-Müneyyir ve et-Teysîru’l-acîb fî tefsîri’l-ğarîb

10. Yazma Tefsir Literatürü

...............

1. Kur’ân’da Hak Kavramı

2. Ana Hatlarıyla Kur’ân Tefsiri ve Tefsirdeki İhtilâflar

3. Kur’ân Işığında Nuh (a.s.) ve Nuh’un Gemisi

4. Tünkiye’de Cumhuriyet Dönemi Tefsir Çalışmaları – Nazra âmme li’d-dirâsâti’l-müte’allika bi Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm fî ahdi’l-Cumhûriyye fî Türkiya

5. Ebû Bekr İbn Ebî Şeybe ve’t-tefsîru’l-lezî nusibe ileyh

6. The Art of Iltifat (Switching) in The Holy Qur’an

7. Kul Hakkı

8. “İbnü’l-Müneyyir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

..............

1. Kur’ân’a Göre Çalışma Hayatı ve Verimlilik (Panel)

2. Kur’ân Işığında Hz. Peygamber (Konferans)

3. İnsan Sevgisi (Konferans)

..............

1. Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Tenvîrü’l-ezhân min tefsîr Rûhi’l-beyân adlı tefsirinin Hac sûresinden Sâd sûresine kadar olan bölümün tercümesi (Muhtasar Rûhu’l-Beyân Tefsiri, İstanbul 1995.)