Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

Telefon
+90 212 514 28 28
0Ürün(ler)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İlyas Karslı (Doç. Dr.)

    

Doç. Dr. İlyas KARSLI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisidir.

ÇALIŞMALAR:

YAPTIRILAN Y. LİSANS TEZLERİ:

1.Arap Dilinde İ'râb, Hazırlayan: İbrahim EROL, 2006. 2.Arapçada Nâsih Fiiller, Hazırlayan: Mustafa IRMAK, 2006. 3.Riyâzî Mahammed b. Mustafa el-Birgivî ve "el-Ağlât" Adlı Eseri, Hazırlayan: Hafsa AYYILDIZ, 2010.4.Arapçada Çoğul Vezinleri, Hazırlayan: Ahmet KAPLAN, 2011.

B-YAPTIRILAN DOKTORA TEZLERİ:

KİTAPLAR: 1-Temel Türkçe-Arapça Sözlük, İstanbul, 2008, 5. baskı. 2-Arapça-Türkçe/Türkçe-Arapça Öğrenci Sözlüğü, 2007, 9. baskı. 3-Arapça-Türkçe Temel Sözlük, İstanbul, 1997. 4-Osmanlı Türkçesini Okuma ve Anlamada Arapçanın Yeri, İstanbul, 2009. 5-القراءة والفهم -el-Kırâe ve'l-Fehm: İlahiyat Fakülteleri Hazırlık sınıfları için hazırlanmış "Okuma e Anlama" kitabı, Rize, 2010. 6-Me’ânî İlmi, Rize, 2011. 7-İmruulkays Kasîde-i Muallakasının Şerhi-Abdullah Hasîb, Neşre Hazırlayan İlyas KARSLI. 8-Yeni Sözlük (Arapça-Türkçe): Ensar Vakfı Yayınları, 2013. 9-Arapça Fiiller Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014. 10-Türkçe Eserlerde Geçen Arapça Unsurlar Sözlüğü, Rize, 2013. 11-Se Zebân: Müellifi Şeyh Ahmed, tahkiki yapılan bu eser, Arapça-Farsça ve Türkçe manzum bir sözlük olup, tarafımdan yayıma hazırlanmıştır. Rize, 2013. 12-Münşeât, Emin Hilmi Efendi tarafından yazılan ve yayımlanan bu eser, tarafımdan bugün kullanılan harflerle yeniden yazılarak, üzerinde gerekli çalışma yapılmış ve yayımlanmıştır. Rize, 2013.

MAKALELER: 1-Arapçadan Türkçeye Tercüme Hataları, NÜSHA, Yıl, V, Sayı: 19, Güz, 2005. 2-Türkçe-Arapça Çevirilerde Yapılan Hatalar Üzerinde Bir İnceleme, “Bir Adam Yaratmak” Adlı Tiyatro Eserinin Arapça Tercümesi Örneği, NÜSHA, Yıl, VI, Sayı, 22, Yaz, 2006. 3-Osmanlıca Metinleri Anlamada Arapçanın Önemi “Lügat-ı Cûdî” Örneği, Marmara Ü. İlahiyat Fak Dergisi, 32 (2007/1) 4- Kurân ve Hadis Tercümelerinde Geçen ‘‘Irz’’Kavramı Hakkında Düşünceler, NÜSHA, Yıl, III, Sayı, 10, Yaz, 2003.5-Osman Âgâh Paşanın “PÂRESİZ” Redifli Kasidesi, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt, 5, sayı, 22, yaz 2012, syfa, 87-109.

E-BİLDİRİLER: 1-Dîvânü Lüğâti't-Türk'ün Dünya Sözlükçülüğündeki Yeri, 17-19 Ekim 2008 Yılında Rize Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumunda sunulmuştur. F-TERCÜMELER: 1-RÛHU'L-BEYÂN TEFSİRİ:Bir tercüme heyeti olarak yapılmıştır. Bize düşen sayfa adedi 1000'dir. Bu çalışma İstanbul'da Damla Yayınevi tarafından basılmıştır. 2-METİNLERLE TASAVVUF TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ:Bu tercüme de heyet olarak yapılmış ve Kalem Yayınevi tarafından basılmıştır.