Product was successfully added to your shopping cart.

RUHU'L BEYAN TEFSİRİ (10 KİTAP)

Hızlı Gözat

Büyük mutasavvıf müfessir İsmail Hakkı Bursevî’nin Ruhu’l-Beyân adlı tefsiri, zamanımızın âlimlerinden Muhammed Ali es-Sâbûnî tarafından, “Tenviru’l-Ezhân min Tefsîri Rûhi’l-Beyân” adıyla ihtisar edilmiştir. Arapça olarak telif edilmiş bulunan bu tefsirde Farsça ifadeler de yer almaktadır. İş’arî tefsir metoduyla yazılmış olan tefsirde, Kur’an-ı Kerim’deki pek çok nükteler, incelik ve sırlar açıklanmış, birçok müteşabih âyetin tevilleri yapılarak okuyucuya manevî ziyafet verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte bu tefsirde, rivayet ve dirayet yöntemleri de izlenmiş, kendisinden önceki pek çok değerli tefsirden yararlanılmıştır.
Tefsirin ihtisar edilen tercümesine gelince, milletimizin büyük çoğunluğu ve hatta istisnasız bütün fertleri tarafından okunmalı ve feyzinden yararlanılmalıdır. Böylece hem büyük mutasavvıf âlim İsmail Hakkı Bursevî’nin değerli görüşlerinden yararlanılmış, hem de Kur’ân-ı Kerim’in meâli öğrenilmiş olur. Aslında Kur’ân, manasını bütün insanlığa duyurmak ve anlatmak için indirilmiş ilâhî bir sözdür. Allah’ın yüce kitabı Kur’ân-ı Kerim’in içine aldığı prensipleri ve gerçekleri araştırıp öğrenmeyen kişi sorumludur. Sonsuz bir mucize ve muazzam bir hazine olan Kur’ân’ın hakikatlerinden ve ışığından mahrum kalmak ne korkunç bir bedbahtlıktır!
İşte Bursevî’nin feyz kaynağı Rûhu’l-Beyân’ın Türkçe tercümesi, Kur’ân-ı Kerim’i anlamamızı büyük ölçüde gerçekleştirecektir.
550,00 ₺

Stok Durumu : Stokta var