Product was successfully added to your shopping cart.

HULASATÜ'L-HAKAYIK VE MEKTUBAT-I HACE MUMAMMED LUTFİ

Hızlı Gözat

HULASATÜ’L HAKAYIK VE Mektubat-ı Hâce Muhammed Lutfî
Efe Hazretleri kendisinde çerağlayan nur-u ilâhiyî bu eseriyle bizimle paylaşıyor. Bizi âşıkâne, ârifâne, âlimâne, mürşidâne şiirleriyle irşâd ediyor. Hisli, hikmetli, nazlı niyazlı şiirlerinde hem aruzu hem hece veznini kullanıyor. Eser kalbi selîme ulaşmanın yollarını anlatan mahdûmu Seyfeddin Efendi’ye ait bir mukaddime ile başlıyor.
-Arabî-Farisî Gazeller
-Silsile-i Şerif
-İlticâ-nâme
-Mirâcü’n Nebî
-Mevlüdü’n Nebî
-DİVANÇE
-Mesnevîler
-Destanlar
-Mersiyeler
-Na’t-ı Habibi Rahman
-Duâ-i Huccâc
-Mânîler, Kıtalar, Fertler ile devam ediyor.

848 Sayfa
16,5 x 24 cm
Şamua Kağıt
Renkli Baskı
Yaldız Baskılı Lüks Cilt
125,00 ₺

Stok Durumu : Stokta yok