Product was successfully added to your shopping cart.

GÜLİSTAN CD

Hızlı Gözat

GÜL GÜLİSTÂN-I MELÂHATTİR MUHAMMED MUSTAFA
Efe Hazretleri’nin Hulasat’ül-Hakayık adlı kitabından alınan 13 eser bestelenerek Ahmet Şahin tarafından okunmuştur.
1. Sabâ Ney Taksimi
2. Gül-gülistân-ı Melâhattir Muhammed Mustafa
3. Biz Ümmet-i Muhammed’e Merhamet Kıl Yâ Rabbenâ
4. Dertlilerin Dermânı Lâ İlâhe İllallah
5. Uşşak ney taksimi
6. Yar yolunda yarelensem yine yâri gözlerim
7. Dert ehlinin Feryâdını Merhamet-i Rahmân Sever
8. Tambur ve Ney Taksimi
9. Lutfeyle Sultânım Ağlatma beni
10. Hicâz Ney Taksimi
11. Aceb bir kâruban-hâne bu dünya
12. Derdin Sana dermandır özger dermân istemez
13. Bâzâr-ı Aşka Meydâne Gel gel
14. Kasîde Gülistân-ı Risâletde Gül-i Hândan Muhammed’dir.
15. Evc Ney Taksimi
16. Olub Şems ü Kamer Hayrânın Ey Dost
17. O Bezm-i dil Güşâde Devreyledikçe Sâkî
Güfteler CD-Kaset kutusu içinde ayrıca kitapçık olarak da verilmiştir.
Güfte: Hace Muhammed Lutfi
Okuyan: Ahmet Şahin - Yusuf Ziya Özkan
20,00 ₺

Stok Durumu : Stokta var

Son 13 adet