Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda

Telefon
+90 212 514 28 28
0Ürün(ler)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Mihrabad Yayınları

   

Ürünler 21 - 30 / Toplam 64

 1. OSMANLI COĞRAFYASINDA İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI OSMANLI COĞRAFYASINDA İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI
  -30%

  OSMANLI COĞRAFYASINDA İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI

  Üç kıtada 6 asır hâkimiyetini sürdürmüş olan Osmanlı’nın dağılıp parçalanması, İslam beldelerinin küçük devletçiklere bölünmesi ve sömürgeleştirilmesi için, Haçlı ve Siyonist örgütler 150 yıl öncesinden istihbarat savaşları başlatmışlardı. Bu araştırmada;

   • Sultan Abdülhamid’in “Yıldız İstihbarat Teşkilatı”,
   • Teşkilatı Mahsusa’nın, operasyonları ve fedaileri,
   • Nili, Bilu, Gideon, Haşumer vb. İngiliz işgali öncesi Siyonist örgütleri,
   • Haganah, Irgun, Stern vb. işgal sonrası Siyonist örgütleri,
   • İngiliz İstihbarat Örgütü Intelligence Servisine bağlı Arap Bürosu casusları ve faaliyetleri,
   • Çok bilinen casus Lawrence ve Gertrude Bell’in yanısıra

  Aubrey Herbert, Charles Noel, Irvine Shakespear gibi adı pek bilinmeyen İngiliz casuslarının hikâyeleri incelenmiştir.
  Yüz yıl önceki bu casusların hayatlarını ve entrikalarını okurken, günümüzde de benzer oyunların oynanmakta olduğunu hayretle ve ibretle göreceksiniz.

  Normal Fiyat : 24,00 ₺

  Özel Fiyat 16,80 ₺

 2. AYIP UŞAKLARI AYIP UŞAKLARI
  -30%

  AYIP UŞAKLARI

  Türkiye, dünyanın en ilgi çekici ülkelerinden biridir. Muhteşem coğrafyası tarih boyunca istilacı güçlerin iştahını kabartmış ve bu yüzden başımız bir türlü dertten kurtulamamıştır. Devamlı olarak yedi düvelle boğuşmamız bundandır. Türkiye kültürel bakımdan da araftadır. Doğu ve Batı’nın tam ortasındadır. Yani yönümüz Batı’ya dönük olsa da Doğulu kimliğimizi hiçbir zaman bırakmıyoruz. Üstün İnanç işte bu arayışların, çelişkilerin ve kafa karışıklığının romanını yazdı, Ayıp Uşakları. Romanda, Füsun’un kişiliğinde kimliğini arayan ve keşfettiği değerlerine sahip çıkan aydın bir kadın anlatılıyor. “Serpil’in Anlattıkları”nı Yalnız Değilsiniz ile okuyucunun önüne çıkaran usta romancı, Ayıp Uşakları ile de Füsun’un hayat serencamını, yaşadığı acı ve tatlı olayları paylaşıyor. Yazar, romanda farklı izmlere kapılmış aydınlarımızın içine düştüğü bataklığa dikkat çekiyor ve kurtuluş için doğru yolu gösterip çözüm üretiyor. Füsun’un feminizmden İslâmî düşünceye uzanan yolculuğunu bir solukta okuyacaksınız.

  Normal Fiyat : 25,00 ₺

  Özel Fiyat 17,50 ₺

 3. NİSABÜ'L MEVLEVİ (MEVLEVİLİK YOLUNUN ESASLARI) NİSABÜ'L MEVLEVİ (MEVLEVİLİK YOLUNUN ESASLARI)
  -30%

  NİSABÜ'L MEVLEVİ (MEVLEVİLİK YOLUNUN ESASLARI)

  Hz. Mevlâna’nın baş eseri Mesnevî, baştan başa bir kültür âlemidir ve evrensel eserler arasında bu kitabın seçkin bir yeri vardır. Tasavvufla ilgili eserler ve şiirler arasında ise bir benzeri yoktur. Mesnevî âlimler, edipler, şairler kadar devlet adamları, esnaf ve halk tarafından da gittikçe artan bir ilgiyle sevilerek okunmuştur. Mesnevî’nin iyi anlaşılması için şerhleri yapılmıştır. Mesnevî şârihlerinin piri, hiç şüphesiz Şeyh İsmail Ankaravî’dir. Ankaravî, Mesnevî’den seçmeler yaparak Farsça Nisâbü’l-Mevlevî eserini hazırlamış ve eseri hakkında şunları söylemiştir: “Mevlevî olanlar bu eseri başucu kitabı olarak gereğince amel etmek üzere gece gündüz okumalıdırlar. Bu okuma sonucunda kendileri için nefsin elinden kurtulmak, tarikat hâllerini kavramak ve sonunda yüksek makamlara ulaşmak suretiyle Mesnevî’nin hakikatlerini anlama noktasına gelir.” Mevlevî yolunun esaslarını, Mevlevîlikteki seyr-i sülûk durumunu anlatan ve Mesnevî’yi en güzel şekilde özetleyen Nisâbü’l-Mevlevî’yi son asrın Mesnevî şârihlerinden “Tahir’ül-Mevlevî” Türkçeye çevirmiş ve sayın Bekir Şahin günümüz Türkçesiyle eseri yayına hazırlamıştır.

  Normal Fiyat : 25,00 ₺

  Özel Fiyat 17,50 ₺

 4. YILDIRIM BAYEZİD YILDIRIM BAYEZİD
  -30%

  YILDIRIM BAYEZİD

  Yıldırım Bayezid, ismine yakışır şekilde hızlı hareket eden, her yere koşan, herkese ulaşan, hareket etme kabiliyeti son derece yüksek cevval, aksiyoner ve düşmanın tepesine yıldırım gibi düşen bir padişah. 1354 - 8 Mart 1403 tarihleri arasında yaşayan, toplam 14 yıl saltanat süren Yıldırım Bayezid, Haçlılara karşı Niğbolu’da muhteşem bir zafere imza atmıştır. Yakın çevresi tarafından çok sevilen ve sayılan, genç yaşta hayatını kaybeden Yıldırım Bayezid, işlediği zulümlerle tanınan Timur’la Ankara’da yaptığı savaşı kaybetmiş ve Osmanlı Devleti fetret dönemine girmiştir. Osmanlı’da ilk ihanetleri yaşayan ancak moralini hiç bozmayan ve i’lâ-yı kelimetullah uğruna ömrünü tamamlayan Yıldırım Bayezid’in hayatı ibretlerle doludur. Cavit Ersen’in ustalık dönemi eseri sayılan bu romanında, Fetih öncesi Osmanlı’nın genel durumu hakkında da fikir verilmektedir.

  Normal Fiyat : 25,00 ₺

  Özel Fiyat 17,50 ₺

 5. KUT'ÜL AMARE (OSMANLI'NIN SON ZAFERİ) KUT'ÜL AMARE (OSMANLI'NIN SON ZAFERİ)
  -30%

  KUT'ÜL AMARE (OSMANLI'NIN SON ZAFERİ)

  Kut’ül Amare Zaferi, 13.300 İngiliz asker ve komutanının Osmanlı ordusuna kayıtsız şartsız teslim olduğu büyük bir destandır. Bu zafer, Osmanlı ordusunu destekleyen Arap milislerin de katkısıyla kazanılmıştır. İngilizlerin dünyaya rezil olduğu bu savaş, Osmanlı’ya karşı Çanakkale Destanı’ndan sonra kaybettiği ikinci büyük mağlubiyettir. İngiltere, etki altına aldığı bütün ülkelerde bu zaferi tarih kitaplarından sildirmiş ve unutturmaya çalışmıştır. Osmanlı, Halifelik sancağı altında İttihad-ı İslam’ı (İslam Birliği) tesis etmiş ve Müslümanların dünyadaki zalim devletlere karşı güçlenip başarı kazanmasını sağlamıştır. Kut’ül Amare, farklı ırklara ve kültürlere sahip olmasına rağmen İslam ümmetinin birleştiği ve İngilizlere karşı zafer anıtını diktiği bir tarihî harptir. Bugün de büyük acılar çeken ve Haçlı saldırılarına her zaman muhatap olan Müslümanların kurtuluşu, bu birlik ve beraberlik ruhundadır. Dolayısıyla bu dayanışmanın ve ittihadın ne kadar önemli olduğunu Kut’ül Amare Zaferi çarpıcı bir şekilde bize göstermektedir. Kitapta, bu savaşa katılan üst düzey askerlerin hatırat ve günlüklerinden yararlanılmıştır. Eser, devlet arşivlerinden ve Genelkurmay Başkanlığı Arşivi’nden edinilen bilgi, belge, resim ve haritalarla zenginleştirilmiştir.

  Normal Fiyat : 25,00 ₺

  Özel Fiyat 17,50 ₺

 6. DÜNYADAN GEÇERKEN DÜNYADAN GEÇERKEN
  -30%

  DÜNYADAN GEÇERKEN

  Kim bilir belki de, Bezm-i Elest’teki “Elestü bi-Rabbiküm” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim!) hitâbına, “Belâ” (Evet, Sen bizim Rabbimizsin!) diyen büyülenmiş hayret, iştiyâk ve hasret nidâlarının içinde bir yerlerdedir “şiir” ve gerçek şairde aşkınlaşırken şerirde şaşkınlaşır. Bam telini yakalar, “Hah!” dedirtir, “Ah!” dedirtir... Şiire pek rağbet olmamasının en önemli sebebi, sanırım günümüz dünyasında duygunun can çekişmesidir. Öyle ise insanî duyguları, bilinci ve bilinç dışını harekete geçiren şiire daha çok ihtiyaç var. Ne şu, ne bu; mesele “en büyük hakikat”i yakalamak!.. Bu kitap, dünyadan geçerken envâ-ı çeşit karmaşa, kargaşa ve seylablar içinde ruhunu, gönlünü, vicdanını ve aklını dinlemek isteyenler için...

  Normal Fiyat : 25,00 ₺

  Özel Fiyat 17,50 ₺

 7. OSMANLIDA DARBELER, İHANETLER, İSYANLAR OSMANLIDA DARBELER, İHANETLER, İSYANLAR
  -30%

  OSMANLIDA DARBELER, İHANETLER, İSYANLAR

  Bizde darbelerin tarihi eskilere dayanır. Osmanlıda izleri unutulmayan darbelere sık sık şahit olunmuştur. Bunlar o devirde ‘kıyam’, ‘isyan’ ve ‘kalkışma’ şeklinde tanımlanmış ama hepsi de ‘ihanet’ olarak addedilmiştir. Bâbıâli’nin usta ismi Gürbüz Azak, Osmanlı tarihi boyunca meydana gelen darbe, ihanet ve isyan hareketlerini bu eserde anlatıyor. Bu teşebbüslerin sonuçları ve padişahları devirmek isteyenlerin akıbetleri bir film şeridi gibi gözler önüne seriliyor. Osmanlı Sarayı’na kafa tutanlar ve padişahları tahtlarından indirip kendi heves ve isteklerine uygun kişileri o makamlara oturtmak isteyenler, genelde başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimleriyle hem toplumda lanetlenmiş hem de şiddetle cezalandırıl-mışlardır. Bugünü daha iyi anlayabilmek için, dünü bilmek ve anlamak gerekiyor.

  Normal Fiyat : 25,00 ₺

  Özel Fiyat 17,50 ₺

 8. ORHAN GAZİ (OSMAN GAZİ OĞLU) ORHAN GAZİ (OSMAN GAZİ OĞLU)
  -30%

  ORHAN GAZİ (OSMAN GAZİ OĞLU)

  Orhan Gazi, üç kıtaya yayılan cihan ülkesi, Devlet-i Aliyye’nin, yani Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahıdır. Babası, Devletin kurucusu Osman Gazi’den devraldığı mesuliyetin idrakinde olan Orhan Gazi, bu sorumluluğun hakkını vermiş ve daha babası hayatta iken Bursa’yı fethedip başkent yapmış, Avrupa kıtasına ilk kez o asker çıkarmış, civar iller ile birlikte Osmanlı’yı büyütmüştür. Osmanlı, Orhan Gazi ile Devlet sistemleştirilmeye başlanmış, muhtelif müesseleler ve teşkilâtlar kurularak, Devlet’in önü açılmıştır. Yapılan imar ve ihya çalışmaları ile Osmanlı şehirleri, cazibeli birer ticaret ve sanat merkezi hâline dönüşmüştür. İlk Osmanlı parası olan akçe sikkelerini bastıran, ilk vezir ataması yapan, Başkent Bursa’ya bağlı sancaklara kadılar tayin eden ve civardaki beylikleri Osmanlı’ya biat ettiren Orhan Gazi’dir. Vakıf sistemini kuran, ilk düzenli Osmanlı ordusunu kurup donanma çalışmalarını başlatan ve ilk defa kanunlar çıkaran da Orhan Gazi’dir. Kayı Boyu’nun Devlet olma düşüncesinin temeli Osman Gazi ile atılmış, Orhan Gazi ile bu fikir, tam mânasıyla sistemleştirilerek hakikate dönüşmüştür. Osman Gazi Oğlu Orhan Gazi, Cavit Ersen’in ikinci tarihî romanıdır. Daha önce Ertuğrul Gazi Oğlu Osman Gazi’yi neşreden Mihrabat Yayınları’nın bu romanında, Orhan Bey’in hayatını, askerî dehasını ve mücadelelerini keyifli bir yolculuk eşliğinde okuyacaksınız.

  Normal Fiyat : 25,00 ₺

  Özel Fiyat 17,50 ₺

 9. EGE'NİN EFELERİ EGE'NİN EFELERİ
  Yeni

  EGE'NİN EFELERİ

  “Ben, Adnan Menderes!... Yunan mezalimine karşı Ethem, ben ve Üsteğmen Selami Bey bir çete kurduk. Adı: Ay-Yıldız Çetesi... Bizler silâhlanıp pusatlanınca yiğit köylüler ve gençler de aramıza katıldılar. Böylece yurdu savunmak için başlamış ilk millî hareketlere biz de katıldık. Nehrin üst tarafında Demirci Mehmet Efe vardı. Bizim yanda ise Yörük Ali Efe silâhlanmıştı. İşte bu efelerle birlikte sık sık baskınlara katıldık, Yunan’ı perişan ettik. Daha sonraları Yarbay Osman Bey kumandasında düşmana karşı epey savaştık. Ceketimin iç cebinde İstiklâl Madalyam duruyor. Gösterdiğim kahramanlık ve sağladığım yararlar için Kurtuluş Savaşında kazandığım madalyam...Tam kalbimin üstünde duruyor... Karşıda ip...” Ege’nin Efeleri Kurtuluş Savaşı’nda Yunan’a kök söktürmüş çatal yürekli kahramanlardır. Efeler zulme karşı çıkar, halkı koruyup kollar, vakar sahibi, saygıdeğer, hem de güvenilir bilinir. O yüzden de çok sevilir ve adlarına çokça türküler yakılır. Millet olarak değerlerini yeni yeni keşfettiğimiz, hayatlarından, fikirlerinden ve ideallerinden ibret aldığımız Ege’nin Efeleri bu kitapta buluşuyor.
  18,00 ₺
 10. AŞKIN MİHRABI YUSUF AŞKIN MİHRABI YUSUF
  -30%

  AŞKIN MİHRABI YUSUF

  Dediler ki; Ey Züleyha tez söyle, bu kimdir? Bir Saba rüzgârı ya da bir meltem! O sustu, bilenler dedi; Evet bildik! Sence bir aşk fırtınası O; Şarkısını söyler denizler, dersini anlatır SURESİ.Alabilsek ele, durabilsek önünde biz, O Yusuf’tur!Belli ki; Sonsuz sevgi ve çılgın bir aşkın mihrabıydı YUSUF; Babası yürekten sevdi, kuyuya attılar. Züleyha ona aşık oldu, hapse koydular. O sadece RABBİ’Nİ sevmişti, İşte o gerçek AŞK; Saltanat tahtını ayaklarının altına serip dünyanın en seçkin Devlet Adamı yaptı ONU!

  Normal Fiyat : 26,00 ₺

  Özel Fiyat 18,20 ₺

Loading ...Load More ...

   

Ürünler 21 - 30 / Toplam 64